Προκήρυξη πλήρωσης 280 θέσεων ΕΠ.ΟΠ στην Π.Α

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει, σύμφωνα με το ΦΕΚ ΑΣΕΠ/10/22-03-2021, την πλήρωση διακοσίων ογδόντα (280) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) στην Πολεμική Αεροπορία.

Αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια με ΑΔΑ: ΩΜΞΑ6-ΡΑΠ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει παρέλθει.