Πρόσληψη ΕΠ.ΟΠ στην ΠΑ – Αρχική Σελίδα – Ολοκλήρωση Διαδικασιών Πρόσληψης

Οι διαδικασίες πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ στην ΠΑ έτους 2022 έχουν ολοκληρωθεί.