Προκήρυξη πλήρωσης 280 θέσεων ΕΠ.ΟΠ στην Π.Α

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει, σύμφωνα με το ΦΕΚ ΑΣΕΠ/10/22-03-2021, την πλήρωση διακοσίων ογδόντα (280) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) στην Πολεμική Αεροπορία (Π.Α) (ΑΔΑ: ΩΜΞΑ6-ΡΑΠ).

Όλες οι φάσεις του ανωτέρω διαγωνισμού κατάταξης υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ στην Π.Α έχουν ολοκληρωθεί.

Νέα – Ανακοινώσεις

(19/7/2021) – Αποτελέσματα Διαγωνισμού Κατάταξης ΕΠ.ΟΠ στην Π.Α έτους 2021

(4/6/2021) – Πίνακες Μοριοδότησης Υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ στην Π.Α έτους 2021

(2/6/2021) – Πίνακες Κατάλληλων – Ακατάλληλων Υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ στην Π.Α έτους 2021