Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών στην Πολεμική Αεροπορία – Αρχική

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει, σύμφωνα με το ΦΕΚ ΑΣΕΠ 15/24.03.2022, την πλήρωση διακοσίων ογδόντα μίας (281) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) στην Πολεμική Αεροπορία. Η προκήρυξη αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Δι@ύγεια με ΑΔΑ: 6ΝΩΦ6-5ΓΧ.

Για να υποβάλετε αίτηση:

1. Μελετήστε προσεκτικά την Προκήρυξη και τις οδηγίες χρήσης.
2. Συγκεντρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες και δικαιολογητικά.
3. Συμπληρώστε προσεκτικά την αίτηση και μεταφορτώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για τη χρήση της υπηρεσίας απαιτείται να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TaxisΝet.

Πέρας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις 24 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 25/21.04.2022).