Προκήρυξη πλήρωσης 280 θέσεων ΕΠ.ΟΠ στην Π.Α

Οι διαδικασίες του διαγωνισμού κατάταξης υποψηφίων ΕΠΟΠ στην ΠΑ έτους 2021 έχουν ολοκληρωθεί.

.