Στατιστικά Στοιχεία Κοινού

Σύνολο υποβληθεισών αιτήσεων: 0

Ημερήσιο πλήθος υποβληθεισών αιτήσεων (γράφημα)

Γεωγραφική κατανομή υποψηφίων (πίνακας)

Περιφερειακή ΕνότηταΠλήθος Υποβολών