Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη

Αν κατά τη χρήση της υπηρεσίας αντιμετωπίζετε κάποια τεχνική δυσχέρεια, παρακαλούμε μελετήστε και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες χρήσης. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) webmaster@haf.gr με θέμα “Τεχνική Υποστήριξη Υποψήφιου ΕΠΟΠ”. Εξετάζονται αποκλειστικά ζητήματα τεχνικής φύσης.

Υποστήριξη επί Διαδικαστικών Θεμάτων

Αρμόδια Αρχή για την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών καθώς και για τη ρύθμιση κάθε άλλου ζητήματος που άπτεται της ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων της προκήρυξης, είναι η Διεύθυνση Στρατολογίας του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/Β4).