Οδηγίες Χρήσης

Για την απρόσκοπτη αξιοποίηση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας προτείνεται η χρήση επιτραπέζιου (desktop) ή φορητού (laptop) προσωπικού υπολογιστή με ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα. Βεβαιωθείτε πως έχετε ελέγξει το σύστημά σας για κακόβουλο λογισμικό.

Χρησιμοποιήστε σύγχρονο φυλλομετρητή (browser) που να διαθέτει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις. Εάν υπάρχουν εγκατεστημένα πρόσθετα τρίτων (third party plugins), ενδέχεται να δημιουργούνται δυσλειτουργίες, για το λόγο αυτό προτείνεται η απεγκατάστασή τους.

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τα διαθέσιμα κουμπιά επιλογών που περιλαμβάνονται εντός της ηλεκτρονικής φόρμας και ΟΧΙ τα κουμπιά εμπρός – πίσω που ενσωματώνουν οι browser, σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται η υποβολή σας να περιέχει σφάλματα.

Τα προς μεταφόρτωση δικαιολογητικά πρέπει να είναι (να έχουν παραχθεί) σε μορφή PDF με μέγιστο μέγεθος αρχείου 5 MB και να είναι ευκρινή. Η απλή μετονομασία άλλων τύπων αρχείων ώστε να διαθέτουν επέκταση PDF δεν παράγει ορθά αρχεία.

Προτιμήστε να αποθηκεύσετε τα αρχεία PDF με όνομα (filename) που περιλαμβάνει αποκλειστικά λατινικούς πεζούς ή κεφαλαίους χαρακτήρες (a-z, A-Z), αριθμούς (0-9) και τους ειδικούς χαρακτήρες – (παύλα) και _ (κάτω παύλα), σε διαφορετική περίπτωση θα εκτελεσθεί αυτόματη αντικατάσταση των μη ασφαλών χαρακτήρων.

Βεβαιωθείτε πριν τη μεταφόρτωσή τους πως τα προς υποβολή δικαιολογητικά ανοίγουν στο σύστημά σας με λογισμικό προβολής αρχείων PDF. Εφόσον απαιτείται, μπορείτε να συγχωνεύσετε (merge) αρχεία PDF χρησιμοποιώντας μια δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία όπως π.χ η tools.pdf24.org ή άλλη αντίστοιχη.

Βεβαιωθείτε πως διαθέτετε μια αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς η μεταφόρτωση των αρχείων εξαρτάται σημαντικά από αυτό.