Τεχνική Υποστήριξη

Αν αντιμετωπίζετε κάποια τεχνική δυσχέρεια, μπορείτε να υποβάλετε ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) webmaster@haf.gr. Εξετάζονται αποκλειστικά ζητήματα τεχνικής φύσης.

Αρμόδια αρχή για την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών καθώς και για τη ρύθμιση κάθε άλλου ζητήματος που άπτεται της ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων της προκήρυξης, είναι το ΓΕΑ/Β4.

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από την προκήρυξη ή απευθυνθείτε στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού του ΥΠ.ΕΘ.Α.