Τεχνική Υποστήριξη

Αν κατά τη χρήση της υπηρεσίας αντιμετωπίσετε κάποια τεχνική δυσχέρεια, παρακαλούμε μελετήστε τις Οδηγίες Χρήσης. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να υποβάλετε ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) webmaster@haf.gr με θέμα “Τεχνική Υποστήριξη Υποψήφιου ΕΠΟΠ”. Εξετάζονται αποκλειστικά ζητήματα τεχνικής φύσης.

Αρμόδια Αρχή για την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών καθώς και για τη ρύθμιση κάθε άλλου ζητήματος που άπτεται της ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων της Προκήρυξης είναι το ΓΕΑ/Β4, στις ειδικές τηλεφωνικές γραμμές (helpdesk) 210 659 2408 και 210 659 2411.

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από την Προκήρυξη.