Τεχνική Υποστήριξη

Αν αντιμετωπίζετε κάποια τεχνική δυσχέρεια, μπορείτε να υποβάλετε ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) webmaster@haf.gr.

Εξετάζονται αποκλειστικά ζητήματα τεχνικής φύσης. Δεν εξετάζονται ζητήματα που άπτονται του έργου των Επιτροπών.

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από την προκήρυξη ή απευθυνθείτε στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού του ΥΠ.ΕΘ.Α.

Αρμόδια αρχή για την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών καθώς και για τη ρύθμιση κάθε άλλου ζητήματος που άπτεται της ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων της προκήρυξης, είναι το ΓΕΑ/Β4.